Príklad projektu schodiska – drevo-ocel-sklo

Strana po maďarský
Az oldal magyar nyelven

Projekt schodiska začína cenovou ponukou. K tomu sú potrebné údaje:
1. rozmery priestoru schodiska,
2. vzhľad budúceho schodiska.

Čast projektu schodiska a galériového zabradlia
Predstava zákazníka 😮

V tomto štádiu viem pripraviť základný pôdorys s výpočtom a viem poradiť aj vhodný design schodiska.
V danom prípade bola možnosť výberu z dvoch variant. Toto schodisko by mohlo byt pohodlnejšie, ak by sme menili výšku dverového otvoru.

Snažím sa zákazníkovu predstavu zosúladiť s výrobnými možnosťami.
V tomto prípade pod rozvinutými stupnicami stredový nosník nie je vhodný. 

Viem ponúknuť zákazníkovi esteticky a štýlovo podobné schodisko z mojich predchádzajúcich realizácií.

Bez presných rozmerov este nezvyknem vypracovať 3D návrh, ale niektorých prípadoch je to potrebné.

Po schválení cenovej ponuky nasleduje zameranie. Pri drevostavbách sa niekedy stáva, že zameranie je potrebné aj dvakrát. 

Pri zložitejších priestoroch je najlepšie použiť priestorový scanner 3D Disto.

3D Disto švajčiarskej značky Leica je samozrejme vhodné aj pri menej zložitých priestoroch. Kolmé a rovné steny, pravý uhol sú na stavbách zriedkavé. Tento pristroj dokáže zaznamenať 3D súradnice niekoľko stoviek bodov v potrebných miestach priestoru. O Leica 3D Disto viac sa dočítate TU.
 

Na základe presného zamerania nakreslím presný pôdorys,

a konečný 3D model. Moje najnovšie 3D modely môžete vidieť na tejto stránke:

Po odsúhlasení 3D modelu zákazníkom, zhotovím špeciálny 3D súbor, ktorý je možné aj otáčať pomocou jednoduchého programu. Tento súbor obsahuje podrobný model schodiska so všetkými dôležitými konštrukčnými prvkami.

Pri zložitých, atypických schodoch je častokrát dôležité prekonzultovať návrh s výrobcom. Tento podrobný 3D model umožňuje dôkladné premyslenie postupu výroby a montáže.
V tejto fáze sú možné ešte zmeny.

Nakoniec vyhotovím konečný návrh:

Dielenské výkresy sú samozrejme aj vo formáte DXF, pre CNC a Laser.

Dielce pripravené na montáž:


Takmer hotové schody:Sklenené zábradlie sme montovali až po nasťahovaní. 

 

Katalógové fotky zriedka vieme spraviť. Väčšinou len takto počas montáže.  

Nakoniec schody sú na svete. Boli potrebné tri rôzne profesie – stolár, zámočník, sklenár. Ich zosúladenou precíznou prácou napokon vzniklo toto schodisko.

Ďakujem, že ste si pozreli tento dlhý proces vzniku schodiska.